Prezime: Aleksandrovic
Ime: Sava
Mesto rođenja: Lok, opština Titel;

PROFIL:
Radan, odgovoran i ambiciozan sa visegodisnjim radnim iskustvom u drzavnim organima uprave.

RADNO  ISKUSTVO:

 • Od 1987 – 1992 god. zaposlen pri sekretarijatu za privredu opstine Titel;
 • Rad na sprovodjenju zakonskih i podzakonskih akata u oblasti trgovine, zanatstva, usluga i saobracaja;
 • Od 1992 – 2000.god. zaposlen pri Republičkom Ministarstvu Trgovine i turizma,– samostalni visi saradnik sa delokrugom rada, inspekcijskog nadzora u sferi trgovine i zanatstva kako fizickih tako i pravnih lica – subjekata.

OBRAZOVANJE:

 • Srednja ugostiteljska skola – Novi Sad;
 • Visa organizacija rada – Novi Sad;
 • Ekonomski fakultet – smer poslovna informatika – Subotica;
 • Polozen strucni ispit za rad u drzavnim organima uprave.
 • Zavrsena skola Romologije;

Z V A N J E:
Diplomirani ekonomista

 OSTALE  SPOSOBNOSTI:

 • Poznavanje osnova ruskog jezika;
 • Poznavanje osnova nemackog jezika;
 • Poznavanje osnova engleskog jezika;
 • Poznavanje rada sa MS WORD, EXCEL I COREL DRAW.
 • Posedovanje vozacke dozvole – B – kategorije
 • Sertifikat za pisanje projekata;
 • Sertifikat za trenere obucene za edukaciju nastavnog kadra pri osnovnim skolama u delu istorije i kulture Roma.

Aktivnosti u delu nevladinog sektora:

 • Osnovao udruzenje gradjana “Phralipe-Novi Sad”, Novi Sad, ul: Ilirska, br.:45.
  Udruzenje registrovano pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u Beogradudana: 02.04.2003godine, zavedeno pod sl. brojem:8/0-178/2-2003-02 nn;
 • Uspesno zavrsena skola Romologije;
 • Zavrsene edukacije po pitanju pisanja projekata;
 •  Ciip-Beograd; od Maja meseca 2006 godine angazovan na istrazivackom radu – izradi studije slucaja na temu “Funkcionalno opismenjavanje radno aktivnih osoba od 15 do 30 godina starosti”
 • Kao jedan od osnivaca novosadske romske mreze, avgusta meseca, 2004godine svojom angazovanoscu smo doprineli realizaciji sledecih aktivnosti:
 • izgradnja decijeg zabavnog parkica u Velikom Ritu;
 • izgradnja javnog kupatila u Velikom Ritu;
 • realizacija projekta funkcionalnog opismenjavanja osoba od 15-40godina;
 • oformljenje odbora “memorijal Trifun Dimic” u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za kulturu, gde se na osnovu izradjenih programskih aktivnosti radi na ocuvanju lika I dela Romologa, Trifuna Dimica.
  U okviru ovog dela aktivnosti, uspesno zavrseni radovi na postavljanju nadgrobne ploce nasem Velikanu.
 •  Kao nevladina organizacija smo od maja meseca 2006 godine i clanovi balkanske mreze za integraciju Roma sa sedistem u Obrenovcu, u ciji rad su ukljuceni i predstavnici iz Makedonije.
 • Aktivnost udruzenja pri ovoj asocijaciji se ogleda u posebnom angazovanju posebne – radne grupe – za izradu projekata koji su odredjeni kao pripriteti po odredjenim oblastima kao sto su: zdravstvo, obrazovanje, stanovanje…
 • Imenovan za podpredsenika Saveta Roma za medjunarodnu saradnju sa sedistem u Pozarevcu od Juna meseca 2007godine;
 • predsednik asocijacije romskog NVO “Romska mreza”;
 • Po resenju Izvrsnog Veca A.P. Vojvodine, imenovan za clana nadzornog odbora kancelarije za inkluziju Roma;
 • Po resenju Skupstine A.P. Vojvodine, imenovan za clana Saveta za integraciju Roma A.P. Vojvodine;
 • Clan saveta za medjunacionalne odnose Skupstine Grada Novog Sada.