• Putem osam edukativnih radionica, edukovali smo do 50  mladih osoba i dece na teritoriji slama u romskom naselju „Bangladeš“/Novi Sad.
  • Putem dva radna sastanka, sa predstavnicima romskog NVO, ekološkim udruženjem i J.K.P. „Čistoća“, organizovali smo aktivnosti na uklanjanju divlje deponije, uređenju i sadnji zelenila i sadnica, izradili i postavili dečije rekreativne rekvizita,
  • Uređenu javnu površinu sa dečijim zabavnim parkićem, sporazumom o obavezama i dužnostima za održavanje i upotpunjenje sadržaja, predali smo aktivnom udruženju u naselju i meštanima na korišćenje.