Imajuci u vidu sveukupni nezavidan polozaj  romske populacije po svim segmentima ljudskog bitisanja, koja se takodje ista nalazi na marginama ljudskog dostojanstva kada je u pitanju prirodno – ekolosko okruzenje u kojoj populacija uglavnom zivi /  uslovi i nacin zivota ljudi koji zive po slamovima i segregiranim naseljima, nuzno se namece potreba za podizanjem svesti o  zastiti zivotne sredine kod stanovnistva posmatrane ciljne populacije.

CILJEVI:

  • informativno-edukativnim radom i prezentacijom pozitivnih primera drugih / profesionalnih NVO, ojacali smo kapacitete romskih NVO i osposobili ih za rad po napred navedenim tematskim problemima;
  • funkcionalno smo povezali romski i neromski NVO na lokalnom i regionalnom nivou;
  • inicirali angazovanost romskog NVO prema lokalnoj upravi za datu problematiku;

OČEKIVANI REZULTATI:

  •  razvijanje svesti celokupno obuhvacenog stanovnistva, ukljucujuci posebno decu i mlade o neophodnosti promene ponasanja prema sredini u kojoj zive – u ekoloskom smislu kao i znacaj njihove uloge u neposrednom kreiranju izgleda sredine i okoline u kojoj zive;
  • aktivno uklljucivanje mladih na uredjenju okoline, izgradnji i odrzavanju zabavno-rekreativnih rekvizita, kao oblika edukacije omladine u delu ekologije;
  • drugaciji odnos aktera mesne zajednice i lokalne uprave prema posmatranoj ciljnoj grupi gradjanstva kada je u pitanju nacin i pristup resenju problema koja se ticu ove marginalizovane populacije;