Ovim programom smo omogućili  mladoj socio-ekonomski marginalizovanoj populaciji strucno osposobljavanje na kompjuterima kao obliku neformalnog obrazovanja kao i da lakše i uspešnije uzmu aktivno ucesce u integrativnim socio-ekonomskim procesima  društvenog okruženja,… na primer: vrsnjaci, institucije, mediji i drustvo u celini.

Obradom edukativno-strucnih tema, pružili smo im mogucnost da shvate osnovu  tehnicko-ekonomske nezavisnosti, kao preduslova za njihovo samoostvarivanje  i samopotvrdjivanje.