Cilj projekta:

 • nadarenoj i vrednoj deci smo omogucili javni nastup na otvorenoj sceni (u ovom slucaju u kooperativnoj saradnji sa likovnim umetnicima);
 • prezentacija dela likovnih umetnika kako kvalitetom dokazanih , tako i mladih neafirmisanih, sa citave jedne regije;
 • spoj pozitivne energije i umetnicke plemenitosti (likovne I muzicke) staviti putem aukcije – u funkciju humanosti;
 • kupovinom medicinskih aparata decjoj bolnici, dali smo svoj skroman doprinos poboljsanju uslova i podizanju kvaliteta medicinskih usluga deci i mladima.

Na realizaciji projekta su angažovana sledeća lica:

 • dva asistenta,
 • ZKV – Zavod za kulturu Vojvodine,
 • likovna kolonija  i zaineresovani mladi slobodni likovni umetnici sa napred navedenih dectinacija.
 • mladi muzički talenti iz muzičke škole „Josip Slavenski“ i „Isidor Bajić“ u Novom Sadu.

Očekivan rezultat projekta:

 • uspesna promocija mladih likovnih umetnika;
 • uspesna promocija mladih muzickih umetnika;
 • animiran solidan broj ucesnika same aukcije;
 • ostvarenje cilja: spoj pozitivne energije i umetnicke plemenitosti stavljen u funkciju humanosti;