CILJEVI:

  • Postaći razvoj stvaralačkih programa mladih za mlade u Novom Sadu kroz organizovanje i pripremu muzičke manifestacije.
  • Smanjiti diskriminaciju mladih Roma i izolovanost u domenu kulture kroz inkluzivne muzičke i kreativne radionice i završnu menifestaciju koja će biti prezentovana.

 

DIREKTNI KORISNICI:

  • 10 mladih osoba romske nacionalnosti koji imaju izmedju 14 i 19 godina
  • 10 mladih osoba neromske nacionalnosti koji imaju izmedju 14 i 19 godina.