Ovaj projekat je realizovalo  u.g.  “Phralipe Novi Sad”, kao nevladina organizacija uz stručnu logističku podršku lokalne radio stanice “RADIO SIGNAL” – Novi Sad i u saradnji sa lokalnim radio stanicama koja po svojoj programskoj koncepciji podržavaju  emisije sa sadržajem iz kulture – književno stvaralaštvo mladih i za mlade kao i zabavne programe za decu.

Cilj programa:

Putem kulturno-zabavnog programa:

  • Edukovati decu i mlade maternjem jeziku i
  • Omogućiti ciljnoj populaciji da sadržajnije koristi svoje slobodno vreme.

Ciljna grupa:

  •  Deca, uzrasta od 7 – 12 godina i
  • Mladi uzrasta do 25 godina.

Očekivani rezultati projekta:

  •  menjanje uobicajene, stereotipne koncepcije romskih i slicnih ostalih radija lokalnog karaktera;
  • realizacijom emisija za mlade i decu, stvaramo uslove da deca i mladi sadržajnije koriste svoje slobodno vreme,
  • aktivno podrzavanje mladih koji samoinicijativno postizu odredjene rezultate na polju pisane reci, ali bez dovoljne medijske potpore te isti ostaju neprimeceni i usamljeni;

Emisije su emitovane kako na romskom, tako i na srpskom jeziku, tako da su pristupacne svim slusaocima bez obzira na jezicku razlicitost.