Podrška ranom razvoju, obrazovanju i socijalnoj inkluziji dece predškolskog uzrasta iz romske zajednice i drugih uskraćenih grupa

 

Nosioci projekta: Obrazovno kulturna zajednica Roma „Romanipen“ Kragujevac i Centar za interaktivnu pedagogiju Beograd

Partner na projektu: U.G. „Phralipe Novi Sad“

Projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo

 

ČETIRI STUBA PROJEKTA

  1. Osnaživanje roditelja i dece

– Podrška romskim roditeljima, unapeđivanje njihovih kompetencija, samopoštovanja i samopouzdanja
– Promovisanje znanja, veština i mudrosti koju poseduju romski roditelji – promena postojeće, stereotipne slike o njima
– Unapređivanje kućnog okruženja za učenje

  1. Osnaživanje romske zajednice

– kapaciteti romskih aktivista
– Osnaživanje zajednice da preduzima smislene akcije za decu i gradi mrežu podrške za majke i decu

  1. Umrežavanje na lokalu – učešće relevantnih institucija i izgradnja konstruktivnih odnosa između romske i većinske zajednice
  2. Stvaranje institucionalnih okvira
    Program kao deo rada institucija i zaposlenih u njima, pedagoških asistenata, zdravstvenih medijatora, vaspitača, patronažnih sestara, socijalnih radnika i sl.

    CILjEVI PROJEKTA

Ovim projektom želimo da :
– Utičemo na stvaranje porodičnog okruženja u kome će se deca koja žive u romskim naseljima osećati srećno i podstaknuto da uče i razvijaju svoje pune potencijale
– Obezbedimo podršku romskim roditeljima i drugim članovima porodice da budu zadovoljniji i uspešnije ostvare svoje uloge
– Mobilišemo relevantne ustanove i lokalnu upravu da rade zajedno sa roditeljima Romima za dobrobit dece
– Kreiramo program za roditelje i stručnjake sa aktivnostima i uputstvima kako da podrže razvoj i učenje dece ranog uzrasta
– Edukujemo stručnjake da elemente programa koriste za poboljšanje kućno okruženja za učenje dece iz osetljivih grupa u okviru svoje delatnosti u predškolskoj ustanovi, Domu zdravlja i sl.
– Promovišemo pesme, priče i igre za decu koje se koriste u romskim naseljima, tako što ćemo ih prikupiti i objaviti u zbirci.

OČEKIVANI  REZULTATI:

– Okruženje za razvoj i učenje dece je poboljšano
– Roditelji imaju bolji kvalitet odnosa sa detetom, prate interese deteta, podstiču razvoj samopoštovanja, razvijaju pismenost i jezik
– Deca imaju više mogućnosti da istražuju i uče i više mesta za igru
– Bolja nega i zdravstvena zaštita dece
– Deca su bolje pripremljena za upis u obavezni PPP
– Romski roditelji, zajednica i NVO, imaju više znanja i veština za unapređivanje razvoja dece ranog uzrasta
– Edukacija roditelja i pomoć porodicama da ostvare prava iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite
– Unapređene usluge ustanova obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite
– Novi programi PU za decu koja nisu obuhvaćena
upućivanje roditelja kako da podstaknu razvoj dece tokom redovnih poseta od strane patronažne sestre, zdravstvene medijatorke, pedagoškog asistenta
– Bolja saradnja romske zajednice i ustanova, formiraju se mreže i koalicije koje rade za dobrobit romske dece ranog uzrasta
– MPN i LSU spremni da preuzmu i finansiraju program

UČESNICI I KORISNICI

– Deca uzrasta do 5.5 godina iz romskih naselja
– Roditelji i drugi članovi porodica i zajednice
– Stručnjaci i aktivisti Romskih NVO
– Zaposleni u ustanovama obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite: medicinske sestre, vaspitačice, pedijatri, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, pedagoški asistenti
– Kreatori politika na lokalnom i nacionalnom nivou.

 

*Projekat je realizovan u Novom Sadu u romskom naselju Veliki Rit (31. 03. 2016 – 31.10.2017).

Sledi video materijal i fotografije: