Cilj:

  • da podrzimo aktivnosti sportskih organizacija na polju edukacije dece i mladih da se bave sportskim aktivnostima
  • da podstaknemo ostalu, neangazovanu decu i mlade na bavljenje raznim sportskim aktivnostima kao jednim od vidova licne afirmacije mladih;
  • putem ovakvih i sličnih edukativno sportskih ciklusa stvarati navike kod dece i mladih kako da kvalitetnije koriste svoje slobodno vreme:
  • licnom razmenom iskustava između pojedinaca, sportskih aktivista i udruženja, razviti bolju saradnju na  unapredjenju rada sa decom i mladima.

 

Korisnici obuhvaćeni projektom su:

  •  Deca uzrasta od 10 do 15 godina;
  • da pripadaju socio-ekonomski marginalizovanoj populaciji;
  • da imaju izraženu želju da se bave sportskim aktivnostima, uz saglasnost porodice;
  • ovim projektom smo uspeli da okupimo i sportskim aktivnostima neposredno angažujemo oko 100 dece uzrasta od 10 do 15 godina.Posredan broj dece koja će biti angažovana u svojstvu  publike i sličnim pratećim aktivnostima je oko 500.