Cilj projekta:

  • ovu sportsku aktivnost realizujemo angažujući mlade sa teritorija gde je ne samo sociolosko-ekonomska, vec I svaka druga drustveno pozitivna aktivnost zamrla, a narocito u oblasti sporta, da probudimo mlade, i podstaknemo ih da sami zapocnu takve i slicne sportske aktivnosti i ne samo kod mladih Romkinja, vec uopste mladih;
  •  Realizujuci ove visemesečne rekreativno sportske susrete, smatramo da time dajemo svoj skroman doprinos razvijanju duha tolerancije, prijateljstva i uzajamnog uvazavanja uopste mladih ljudi sa akcentom na zenski pol imajuci u vidu rodnost I polnu ravnopravnost ove populacije kao ciljne grupe. Posebno, želimo edukovati mladu, po više osnova ranjivu populaciju, kako i na koji način da što kvalitetnije I svrsihodnije koristi svoje slobodno vreme.

 

Korisnici obuhvaćeni projektom su mlade Romkinje, zainteresovane osobe sa teritorija opstine Beocin, Titel, Zabalj, Opovo I segregirana romskih naselja u Novom Sadu:  Sangaj, Adice, Veliki Rit i Banglades.